էջ

Գործարանային տեսանյութ

ԳՈՐԾԱՐԱՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Բարձր արդյունավետության գործընթացի հոսք

Ավտոմատացված արտադրության սարքավորում-1

Ավտոմատացված արտադրության սարքավորում-2

Բարձր ճշգրտության փորձարկման սարքավորում